Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı diğer sağlık disiplinleri ile iş birliği içinde bilimsel düşünceye sahip her türlü gelişmenin takipçisi olan, gerek öğretim elemanı kadrosu gerekse öğrencileri ile halkla bütünleşmiş insan yaşamının ve sağlıklı bakımının kalitesini yükseltecek dünya standartlarında hizmet sunacak Ebe ve Hemşireler yetiştirmektir.


Misyonumuz 

Dünyanın her yerinde gerek koruyucu ve sağlığı geliştirici, gerekse tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini başarı ile yerine getirebilecek mesleki bilgi ve becerileri en üst düzeyde kazanmış ebe ve hemşireler yetiştirmektir. Mezunlarımızı ülkemizdeki diğer okulların mezunları ile yarışır hale getirmek, öğretim elemanlarını araştırmaları, Fakültemizi öğretim programları ve uygulamaları ile model oluşturan, ulusal ve uluslararası ebelik ve hemşirelik camiasında tanınır ve tercih edilir konuma getirmektir.