Dekanın Mesajı

Yaşam kalitemizin yükseltilmesi sağlık bilimlerinin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilişkilidir. Fakültemiz öğretim üyeleri sağlık bilimleri alanında araştırmaları ile bilgi üretirken, sağlık alanındaki uygulama becerilerini de öğrencilere aktarmaktadır.
Fakültemizde uygulama eğitimine çok önem verilmekte, hastane ortamında öğrencilerin sağlık bilimleri becerileri geliştirilmektedir. Bilimsel bilgi yanında yüksek beceri sahibi öğrencilerimiz özel ve kamu sağlık sektöründe tercih edilmektedir.
Türkiye çapında çekirdek eğitim programı uygulayan Fakültemiz, Türkiye ve Dünya standartlarında sağlık bilimciler yetiştirmektedir.
Sağlık bilimci olmak; hayata selam vermektir.
                                                                      


                                                                                                                                                           Prof. Dr. Enver SARI
                                                                                                                                                                      Dekan