Misyon


Dünyanın her yerinde gerek koruyucu ve sağlığı geliştirici, gerekse tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini başarı ile yerine getirebilecek mesleki bilgi ve becerileri en üst düzeyde kazanmış ebe ve hemşireler yetiştirmektir. Mezunlarımızı ülkemizdeki diğer okulların mezunları ile yarışır hale getirmek, öğretim elemanlarını araştırmaları, Fakültemizi öğretim programları ve uygulamaları ile model oluşturan, ulusal ve uluslararası ebelik ve hemşirelik camiasında tanınır ve tercih edilir konuma getirmektir.