Genel Bilgiler / Tarihçe
Tarihçe

Sağlık Hizmetlerinde verimliliği artırmak amacıyla 23-27 Mart 1992 tarihlerinde toplanan 1. Ulusal Sağlık Kongresinde belirlenen hedefler doğrultusunda "Sağlık Eğitimini Yeniden Yapılandırma "  Projesi başlatılmıştır. Bu proje kapsamında Ebe,Hemşire ve Sağlık memurluğu eğitiminin Önlisans düzeyine çıkartılması kararlaştırılmıştır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu adı ile sadece Ebelik bölümü Önlisans eğitimine 1992-1993 eğitim-öğretim yılında başlanmıştır.Daha sonra; Yüksekokulumuz; Yüksek Sağlık Şurasının 23.Mayıs.1995 tarihli kararı doğrultusunda Ebelik,Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu eğitiminin lisans düzeyindeki Yüksekokullarda yapılması amacıyla,Sağlık Bakanlığının talebi,Y.Ö.Kurulu başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun 02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararı ile kurulan 79 Sağlık Yüksekokulundan biridir.
Yüksekokulumuz, Tıp Fakültesinin kuruluşuna yer açmak amacıyla Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 06.06.2008 tarih ve 44 Sayılı Kararıyla, Pirazizli hayırsever işadamlarından Ahmet Hamdi ÖZDEMİR tarafından yaptırılarak Üniversitemize kazandırılan yeni binaya taşınarak, 25.09.2008 tarihinde açılışı yapılmıştır.
15.10.2008 tarih ve 27025 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla da  Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür.

 

Genel Bilgiler

Fakültemizde Ebelik , Hemşirelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Sosyal Hizmet ile Dil ve Konuşma Terapisi olmak üzere 5 bölüm bulunmakta olup, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Sosyal Hizmet ile Dil ve Konuşma Terapisi Bölümlerine henüz öğrenci alınmamıştır. Lisans eğitimi verilen Ebelik ve Hemşirelik Bölümlerimizde toplam 797 öğrenci öğrenimini sürdürmektedir.

Okulumuzdan mezun olan ebe ve hemşireler ülkenin sağlık sorunlarını çözecek nitelikte yetişmekte ve mezun olduktan sonra sağlık kurumlarında görev almaktadır.

Fakültemizde, 1 Profesör, 5 Doçent, 9 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi ile eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.

Dersler, Fakültemizdeki kadrolu öğretim elemanları ve diğer birimlerden görevlendirilen öğretim elemanlarının desteği ile yürütülmektedir.
 

2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları

BÖLÜMLER KIZ ERKEK TOPLAM
Hemşirelik 370 111 481
Ebelik 316 - 316
TOPLAM 686 111 797