Komisyonlar / Koordinatörlükler

Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Komisyonları

Prof. Dr. Ayşegül ÇEBİ
Dekan

 
Yatay-Dikey Geçiş Komisyonu
 • Doç. Dr. Emine Ela KÜÇÜK (Komisyon Başkanı)
 • Doç. Dr. Çağla YİĞİTBAŞ
 • Dr. Öğr. Üyesi Candan KAYA
 • Dr. Öğr. Üyesi Özlem AYDIN BERKTAŞ
 • Dr. Öğr. Üyesi Asuman ÇOBANOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayla HENDEKCİ
 • Arş. Gör. Dr. Fatma GÜNDÜZ ORUÇ
Kalite Komisyonu
 • Prof. Dr. Ayşegül ÇEBİ
 • Doç. Dr. Emel BAHADIR YILMAZ
 • Dr. Öğr. Üyesi Nurullah ÇALIŞ
 • Doç. Dr. Emine Ela KÜÇÜK
 • Dr. Öğr. Üyesi Candan KAYA
 • Doç. Dr. Yeşim YAMAN AKTAŞ
 • Fak. Sek. V. Şenol GÖKTEKİN
 • Gözde Gül ÖZDEMİR (Öğrenci Temsilcisi)
Eğitim Komisyonu
 • Doç. Dr. Emine Ela KÜÇÜK
 • Doç. Dr. Fadime ÜSTÜNER TOP
 • Dr. Öğr. Üyesi Candan KAYA
 • Dr. Öğr. Üyesi Hafize ÖZDEMİR ALKANAT
 • Dr. Öğr. Üyesi E. Gülçeri GÜLEÇ PEKER
 • Dr. Öğr. Üyesi Nurullah ÇALIŞ
Erasmus Birim Uyum Komisyonu
 • Doç. Dr. Yeşim YAMAN AKTAŞ
 • Doç. Dr. Eda ŞAHİN
 • Dr. Öğr. Üyesi Asuman ÇOBANOĞLU
Farabi Kurum Koordinatörü
 • Doç. Dr. Emel BAHADIR YILMAZ (Ebelik Bölümü)
 • Öğr. Gör. Barış KAYA (Hemşirelik Bölümü)
Mevlana Kurum Koordinatörü
 • Doç. Dr. Emel BAHADIR YILMAZ (Ebelik Bölümü)
 • Dr. Öğr. Üyesi Hafize ÖZDEMİR ALKANAT (Hemşirelik Bölümü)
 Sınav Koordinatörlüğü
 • Doç. Dr. Emel BAHADIR YILMAZ
 • Dr. Öğr. Üyesi Nurullah ÇALIŞ
 • Doç. Dr. Emine Ela KÜÇÜK
 • Dr. Öğr. Üyesi Candan KAYA
 • Dr. Öğr. Üyesi Ezgi ŞAHİN
 • Arş. Gör. Dr. Fatma GÜNDÜZ ORUÇ
Uzaktan Eğitim Sorumluları
 • Dr. Öğr. Üyesi Nurullah ÇALIŞ
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayla HENDEKCİ
 • Arş. Gör. Dr. Fatma GÜNDÜZ ORUÇ
Açık Erişim Koordinatörü
 • Doç. Dr. Eda ŞAHİN
Uyuşturucu İle Mücadele Üniversite Temsilcisi
 • Doç. Dr. Çağla YİĞİTBAŞ
Birim Atık Kontrol Temsilcisi
 • Öğr. Gör. Barış KAYA
 • Öğr. Gör. Emine AYDIN PEKDEMİR
Engelsiz Birim Danışmanı
 • Dr. Öğr. Üyesi E. Gülçeri GÜLEÇ PEKER