Uygulama Eğitimi Hakkında

16 Şubat 2022 Çarşamba

Uygulama Eğitimine katılacak öğrencilerimizin doldurması gereken belgeler ekte sunulmuştur.

Fakültemiz öğrencilerine ilanen duyurulur.