Önceki Dekanlarımız

                                                                              
   
       Doç. Dr. Ayşe ÖZCAN                                      Doç. Dr. İftihar KÖKSAL                                        Prof. Dr. Orhan DEĞER
Sağ. Hiz. Mes. Yük. Okulu Müd.                        Sağ. Hiz. Mes. Yük. Okulu Müd.                          Sağ. Hiz. Mes. Yük. Okulu Müd.
      10.09.1992 - 07.02.1993                                     08.02.1993 - 29.11.1994                                           30.11.1994 - 26.06.1997

                                                                             
    
        Okt. Emine ŞENEL                                         Prof. Dr. Necmettin KUTLU                                 Prof. Dr. Mehmet ARSLAN

Sağlık Yüksek Okulu Müdürü                              Sağlık Yüksek Okulu Müdürü                              Sağlık Yüksek Okulu Müdürü
    30.06.1997 - 22.07.1998                                        23.07.1998 – 23.01.2001                                        24.01.2001 – 06.01.2005
                                                                             

     Prof. Dr. Gamze ÇAN                                    Yrd. Doç.Dr. Kadir KINALIOĞLU                               Doç. Dr. Kürşad YAPAR
  Sağlık Yüksek Okulu Müdürü                            Sağlık Yüksek Okulu Müdürü                              Sağlık Yüksek Okulu Müdürü
    07.01.2005 – 13.06.2007                                     14.06.2007 – 14.04.2008                                         15.04.2008 – 02.03.2009
                                                                                     

Prof. Dr. Osman Metin ÖZTÜRK                                   Prof. Dr. Edip ÖZER                                    Prof. Dr. Kürşad YAPAR
                Rektör                                                     Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı                Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.                            15.04.2010 - 09.06.2014                                 10.06.2014 - 20.07.2016
    03.03.2009 – 14.04.2010

 
                                             
      Prof. Dr. Cevdet COŞKUN                                        Prof. Dr. Enver SARI
                   Rektör                                                   Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.                              27.02.2017 - 28.07.2020
       21.07.2016 - 26.02.2017