Fakülte Yönetim Kurulu

 
ÜYELER
DEKAN

Prof. Dr. Ayşegül ÇEBİ

Profesör Temsilcileri
Prof. Dr. Erdal AĞAR Prof. Dr. Cihangir AKDEMİR Prof. Dr. Alptekin TOSUN
Doçent Temsilcileri
 
Doç. Dr. Eda ŞAHİN Doç. Dr. Yeşim YAMAN AKTAŞ
Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem AYDIN BERKTAŞ