Hemşirelik Bölümü Yönetimi

Yeşim YAMAN AKTAŞ

 Doç. Dr. Yeşim YAMAN AKTAŞ
Hemşirelik Bölüm Başkanı
yesim.yaman@giresun.edu.tr
 

Hemşirelik

Hemşirelik, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir.
Bu bölüm; Birey / aile ve topluma "Planlı Hemşirelik Bakımı" yolu ile, sağlığı geliştirici, hastalıkları önleyici, tedavi edici ve destekleyici nitelikte hemşirelik bakım hizmetini sağlayan, hastalar ve hizmet sunulacak olanlar ile sağlık bakım personelini eğiten, sağlık bakım ekibinin etkin bir üyesi olarak çalışan, eleştirel düşünce ve araştırmalar yoluyla hemşirelik uygulamalarını geliştiren, sağlık eğitimi-iletişimi ve teknolojisini bilen ve hem kamu sektöründe hem de özel sektörde ihtiyaç duyulan sağlık insan gücünü yetiştirmeyi hedefler.