TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi Sunumu

14 Kasım 2023 Salı

EBELİK BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARISI

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi Sunumu

 

Danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Candan ERSANLI’nın, yürütücülüğünü Ebelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nazile ALKAN'ın, araştırmacılığını Ebelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Merve Ebrar OCAKLI'nın yaptığı ve 2209-A Tübitak Projesi kapsamında olan "Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Gebelik Öncesi Doğum Korkusu" adlı çalışma Erzurum'da gerçekleşen 9.Uluslararası 13.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresinde sözel bildiri olarak sunulmuştur.

Danışman öğretim üyesinin moderatörlüğünde sürdürülen araştırmanın sonuçlarını paylaşan Sayın ALKAN ve OCAKLI nihai amaçlarının proje verilerini ulusal/uluslararası bilim camiasına da tanıtmak olduğunu belirtmişlerdir.

Kongre aracılığıyla alandaki önder Ebe akademisyenlerle ve mesleki derneklerinin üyeleriyle ve akranlarıyla etkin paylaşımlarda ve networkte bulunan genç araştırmacılar, kongrelerin kendilerini mesleki ve profesyonel açılardan beslediğini belirtmişlerdir.