EBELİK BÖLÜMÜ KURUL TOPLANTISI

20 Ekim 2023 Cuma

Ebelik Bölümü 16.10.2023 tarihinde 2023-2024 güz dönemi Ebelik ABD bölüm kurul toplantısını gerçekleştirmiş toplantıda aşağıda bildirilen gündem başlıkları ele alarak çözüm önerileri oluşturulmuştur.

1. GÜNDEM MADDESİ. ÇEP yönergesinin gözden geçirilmesi: Yönergede tespit edilen eksiklikler üzerinde düzeltme noktasında görüş birliği sağlandı.
2. GÜNDEM MADDESİ. 02. 09.2023 tarihinde gerçekleştirilen İntörn Ebe Çalıştayı bulgularının değerlendirilmesi:  Yaz stajının 2. Sınıftan itibaren başlatılması konusunda gerekli çalışmaların yapılması, kriter dosyasının revize edilerek yeniden düzenlenmesi, öğrencilerimize sınıflarıyla ilişkili olacak şekilde isimlik kullanma zorunluluğunun getirilmesi, intörnlük döneminde nöbet uygulamasına geçilmesi hususunda idari birimle ve dış paydaşlarla görüşülerek görüş alış verişinde bulunulmasına ve sonrasında sürecin hızlandırılmasına oy birliğiyle karar verildi.
3. GÜNDEM MADDESİ. Güz dönemi fakülte hastane buluşması etkinliklerinin planlanması: Bölümümüzdeki her bir öğretim üyesinin güz döneminde bir adet olacak ve on beş günlük aralıklarla yürütülecek aynı zamanda da fakülte hastane iş birliği temelinde ve mümkün hallede de diğer üniversitelerle işbirliğine gidilecek şekilde panel/seminer düzenlemesine ve bunlarla ilgili koordinasyonda tüm sorumluluğun üstlenilmesine oy birliğiyle karar verildi.
4. GÜNDEM MADDESİ. Bölümümüz depremzede öğrencilerinin mevcut durumlarının tespiti noktasında görüş alışverişinde bulunulmasına oy birliğiyle karar verildi.
5. GÜNDEM MADDESİ. 3. sınıf öğrencilerine kariyer kapısı konusunda yürütülecek danışmanlığın planlanması: Bu görevin Ebelik bölüm başkanı Doç. Dr. Çağla YİĞİTBAŞ tarafından yürütülmesine oy birliğiyle karar verildi.
6. GÜNDEM MADDESİ. 2024 yılı Ebelik haftası/günü sorumluluğu konusunda rol dağılımının planlanması: Bu görevin bölümün tüm üyelerince yürütülmesi öğrencilerinde dahil edileceği bir komisyonun oluşturulmasına oy birliğiyle karar verildi.
7. GÜNDEM MADDESİ. Yaz stajı yönergesinin hazırlanması. Bu sürecin Arş. Grv. Dr. Tuba Enise BENLİ tarafından sürdürülmesine oy birliğiyle karar verildi.
8. GÜNDEM MADDESİ. Sosyal medya hesaplarının oluşturulması. Bu sürecin Arş. Grv. Dr. Tuba Enise BENLİ tarafından sürdürülmesine oy birliğiyle karar verildi.