Vizyon


Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı diğer sağlık disiplinleri ile iş birliği içinde bilimsel düşünceye sahip her türlü gelişmenin takipçisi olan, gerek öğretim elemanı kadrosu gerekse öğrencileri ile halkla bütünleşmiş insan yaşamının ve sağlıklı bakımının kalitesini yükseltecek dünya standartlarında hizmet sunacak Ebe ve Hemşireler yetiştirmektir.