Fakültemizde Fidan Dikme Etkinliği

03 Aralık 2019 Salı

Fakültemiz Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencileri Dr. Öğr. Üyesi Fadime ÜSTÜNER TOP, Öğr. Gör. Barış KAYA, Fak. Sekr. Kadir MERT ve Şef Gülcan KAVUT eşliğinde, Hemşirelikte Öğretim dersi kapsamında "7. Kıta ve Çevre Sağlığı" konulu ders etkinliği olarak Fakültemiz bahçesine; insan ve doğal çevre arasındaki ilişkiyi anlamak, gerekli olan beceri ve davranışı geliştirmek amacıyla fidan dikimi gerçekleştirilmiştir.