Buradasınız :
Türkçe
English
Çarşamba, 20.06.2018
Hızlı Bağlantılar
  •  
27.04.16 | 15:47 zaman: 2 Yıl

"Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu" Gerçekleşti

 

Fakültemiz ile Giresun İl merkezinde bulunan Kamu Sağlık Kurumları işbirliği ile düzenlenen, "Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu”, 26 Nisan 2016 Salı günü saat 09:00'da, Güre Yerleşkesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış programı ile başladı.

Sempozyuma; Rektör Yardımcısı ve Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Kürşad YAPAR, üniversitemiz akademik-idari personeli, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Fatih GÖRENTAŞ, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ahmet BAL, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Hasan Hüseyin ARSLANTÜRK, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Fazıl ÖZDEN, Piraziz Kaymakamı Hamit GENÇ, Piraziz Belediye Başkan V. Nafi KIRCA, davetliler ve öğrenciler katıldılar.

Şube Müdürü Kader ÇELEBİ'nin sunumuyla başlayan Sempozyum, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Rektör Yardımcısı ve Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Kürşad YAPAR’ın açılış konuşmasıyla devam etti.

Konuşmasına; İlimizin önde gelen Kamu Sağlık Kurumları ile birlikte düzenlediğimiz “Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumuna” hoşgeldiniz diyerek başlayan Prof. Dr. YAPAR, “Bilindiği gibi iş sağlığı ve güvenliğinde temel amaç; çalışanların sağlığına zarar verebilecek risk oluşturan hususların önceden belirlenerek, gereken önlemlerin alınması, rahat ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması, iş kazaları ve sağlık hastalıklarına karşı çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasıdır.

Bugün, dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş kazaları ve meslek hastalıkları önemli bir sorundur. Sosyal politikaların oluşturulmasında, piyasa ekonomisinin yaygınlaşması, rekabetin artması, sağlıkta koruyucu politikaların ve emeğin göz ardı edilmesi, bu alandaki sorunları derinleştirmektedir.

Çalışma ortamının ve üretim süreçlerinin yetersiz ve olumsuz koşulları, çalışsanların en temel hakkı olan sağlıklı yaşama ve çalışma hakkını tehdit etmektedir. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınması, ancak bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sağladığı olanakların bu alana yönelik olarak geliştirilmesi ile bilimsel araştırmaya dayalı risklerin tanımlanması, planlı çalışma ve üretim sürecindeki gelişmelerin bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve nihayet güvenlik önlemlerinin arttırılması ile mümkün olabilecektir.

Değerli katılımcılar; çalışma hayatının en önemli gündem maddelerinden biri olan iş sağlığı ve güvenliği konusu tüm ülkelerin karşı karşıya olduğu ortak bir sorundur. Çünkü bu konu doğrudan doğruya insan sağlığı ve hayatıyla ilgilidir. Hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir. Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının yüzde 98’i, meslek hastalıklarının yüzde yüzü önlenebilirken; gerekli önlemler alınmadığı için maalesef her yıl iş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı birçok insan hayatını kaybetmektedir. Öyle ki; dünyada her bir dakikada 4 kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda hayatını kaybetmektedir.

Dileğimiz; sempozyum sonucunda ortaya çıkacak olan, çözüm ve politika önerilerinin huzurlu, sağlıklı, mutlu, gülen bir toplumda yüksek bir yaşam kalitesinin inşa edilmesine katkı sağlamasıdır.

Sempozyumumuza göstermiş olduğunuz ilgi ve alakaya teşekkür eder, saygılarımı sunarım” diye konuştu.

Gün boyu devam eden sempozyum programında;

Prof. Dr. Gülsüm Nurhan İNCE (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı)

Psikososyal Risk Faktörleri

Prof. Dr. Cengiz Haluk İNCE (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD)

Malüllük, Yasal Süreçler

M.Fatih GÖRENTAŞ (SGK Giresun İl Müdürü)

Sosyal Güvenlik Kurumunun Çalışma Hayatı İSG ile İlişkisi

Yrd. Doç. Dr. Emine Ela KÜÇÜK (GRÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı ABD)

Giresun İlinde Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı

Doç. Dr. Saim OCAK (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD)

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü/Tarafların Hukuki ve Cezai Sorumlulukları

Prof. Dr. Gamze ÇAM (KTÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bölümü Halk Sağlığı ABD)

İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı

Prof. Dr. Murat TOPBAŞ (KTÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bölümü Halk Sağlığı ABD)

Halk Sağlığı Bakış Açısıyla 6331 sayılı kanun

Doç. Dr. N. Ercüment BEYHUN (KTÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bölümü Halk Sağlığı ABD)

Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu

İş Güvenliği Uzmanı Barış YALÇINKAYA (Trabzon KHB)

Fiziksel ve Kimyasal Risk Faktörleri

İş Sağlığı Uzmanı Canan AKIN (Giresun İl Halk Sağlığı Müdürlüğü)

Biyolojik Risk Faktörleri

konularında sunum ve bildirilerini yaptılar.

Sempozyum plaket takdim töreni ile sona erdi.